ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

-ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ : 

Εδώ βρίσκεται η «καρδιά» της εταιρίας, όπου λαμβάνει χώρα η εκκίνηση κάθε έργου.

Το άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο, όπου λειτουργεί με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και σαφή δυνατότητα προσομοίωσης κάθε είδους γραμμής παραγωγής στη βιομηχανία τροφίμων, μπορεί να πραγματοποιηθεί με ακρίβεια και ασφάλεια τη μεταφορά αποτελεσμάτων από τη μικρο-κλίμακα στη βιομηχανική παραγωγή.

Η συνεργασία με πιστοποιημένα αναλυτικά εργαστήρια σε Γερμανία, Ελλάδα, Ιορδανία κ.λ.π., τοποθετούν την FOODLine Co. ως τον κατάλληλο και πιο αξιόπιστο συνεργάτη στην παγκόσμια βιομηχανία τροφίμων.

Το συγκεκριμένο τμήμα είναι υπεύθυνο για τις κάτωθι δραστηριότητες:

  • Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων
  • Σχεδιασμός Προϊόντων Πατέντας
  • Βελτιστοποίηση Προϊόντων σε ότι αφορά: κόστος, ποιότητα, παραγωγικότητα, διατηρησιμότητας
  • Ποιοτικός Έλεγχος
  • Έλεγχος Διασφάλισης Ποιότητας
  • Καθορισμός κανόνων υγιεινής
  • Σχεδιασμός διαδικασιών ασφαλείας