Τμήματα

 

Η FOODLine Co. προφέρει εκτενείς υπηρεσίες στο σχεδιασμό εργοστασίων και την τεχνολογική υποστήριξη από το Α έως το Ω.

Η εταιρία έκανε το πρώτα επιτυχημένα βήματα στο χώρο της βιομηχανίας ως συμβουλευτική σε θέματα ανάπτυξης νέων προϊόντων, βελτίωσης ποιότητας , έρευνας και ανάπτυξης. Έκτοτε, η FOODLine Co. έχει διευρύνει το εύρος των δραστηριοτήτων για την πλήρη και άρτια υποστήριξη των πελατών της.

Σήμερα, η FOODLine Co. πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και μεταβλητές για την επιτυχημένη παράδοση εργοστασίων «με το κλειδί στο χέρι» και δομείται από τα παρακάτω τμήματα τα οποία συντελούν στην ασφάλεια περάτωσης του κάθε έργου:

Γκαλερί Φωτογραφιών :