Συνεργάτες

Η FOODLine Co. έχει τη δυνατότητα εκτενούς έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων, αξιολόγησης και ανάλυσης, επιλύσεις προβλημάτων, και δοκιμές στο άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο, είτε μέσω δικτύου συνεργατών με μεγάλη προϋπηρεσία στο χώρο της εργαστηριακής έρευνας και ανάπτυξης.

Dr. RER. NAT. Αντώνιος Κυριακόπουλος
(Χημικός Μηχανικός, Βιοχημικός
)

Antonios_Kyriakopoulos

FQT Consulting
Ιστοσελίδα : www.fqt-consulting.gr

fqt_consulting